Konkurs plastyczny "Polska i JA"

Oficjalna ceremonia rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród odbędzie się podczas Spotkania Choinkowego, dnia 10 grudnia 2017 o godzinie 18.00  w Ambasadzie RP w Kuwejcie.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni ciekawymi nagrodami.

Zasady konkursu:
Prace należy przynieść do Ambasady RP w niedzielę 10 grudnia 2017

- Prace należy wyeksponować na specjalnie przygotowanym stole konkursowym.

- Do każdej pracy przyporządkowany zostanie numer a osoba, która wykonała daną ozdobę wpisze swoje imię i nazwisko przy danym numerze na liście obok – to zapewni anonimowość prac

- Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi

- Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę

- Sposób wykonania prac jest dowolny - może to być rysunek, wyklejanka lub jakakolwiek inna plastyczna forma artystyczna  z użyciem pasteli, kredek, ołówka, farb, plasteliny czy modeliny

- Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność wykonania

- Prace biorące udział w konkursie będą zwrócone autorom, jednak SPK zastrzega sobie możliwość publikowania prac.  

- Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dwóch grupach wiekowych: Klasy I – VI SP, oraz klasa VII SP z GIM i LO

- W skład Jury wchodzą:

                    - Pani Ambasador Beata Burchert Perlińska

                    - Pan Konsul Sebastian Kmita

                    - Dowódca kontyngent Wojskowego ppłk. Łukasz Piatek

 

- Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna

 

- Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną